Nová akcia

12.05.2011 20:29

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.